Woo dossiers zijn niet FAIR

Op 21 september hield Maarten Marx een lezing in het Stadsarchief van Amsterdam over de staat van de huidige Wob/Woo dossier op open.overheid.nl. De vraag was of je met de dossiers zoals ze er nu zijn een goed werkende Woogle, een zoekmachine voor woo dossiers, zou kunnen maken.

Dat bleek lastig omdat veel van de documenten geen computer leesbare tekst bevatten (met Control F kan je er niet in zoeken), de losse vrijgegeven stukken vaak aan elkaar geplakt worden tot 1 grote PDF file, en er vrijwel geen metadata bij de dossiers wordt vermeld.

We merkten dat ook veel kleinere overheden die Woo dossiers publiceren hiermee worstelen, en we proberen die te helpen deze kwaliteit te verbeteren door een gratis open source FAIR Woo CMS aan te bieden. Ook hier ging de lezing op in. Meer daarover in komende posts op deze site.

De slides van de lezing staan hieronder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: